1.
Õun A, Haldre S. Ravimiresistentne epilepsia. Nüüdisaegsed käsitlusvõimalused . EA [Internet]. 2005Dec.1 [cited 2021Jan.21];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9759