1.
Hanson E, Maimets K, Põlluste K, Tammaru M. Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine . EA [Internet]. 1Oct.2005 [cited 17Jul.2019];. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9786