1.
Hanson E, Maimets K, Põlluste K, Tammaru M. Tervisehinnangu küsimustiku HAQ funktsiooniosa eesti versiooni kohandamine ning usaldusväärsuse ja valiidsuse hindamine . EA [Internet]. 2005Oct.1 [cited 2020May31];00. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/9786