http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/issue/feed Eesti Arst 2019-09-03T09:36:31+03:00 Eesti Arst eestiarst@eestiarst.ee Open Journal Systems <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15410 Ravijuhendid ja personaalmeditsiin 2019-08-28T09:28:48+03:00 Joel Starkopf eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):370–371</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15411 Piiriülene tervishoid Euroopa Liidus: suured eesmärgid, kuid väike mõju patsientidele 2019-09-03T09:36:31+03:00 Juhan Parts eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):373–374</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15412 Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika 2019-09-03T09:36:30+03:00 Erve Sõõru eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):375–376</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15413 Milline on Eesti inimeste tervis? Ülevaade täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2018. aasta tulemustest 2019-09-03T09:36:29+03:00 Rainer Reile eestiarst@eestiarst.ee Mare Tekkel eestiarst@eestiarst.ee Tatjana Veideman eestiarst@eestiarst.ee <p><strong>Taust ja eesmärk.</strong> Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring (TKU) on kõige pikemat aega korraldatud tervist käsitlev küsitlusuuring Eestis. Artiklis on kirjeldatud 2018. aasta kevadel toimunud 15. uuringuvooru metoodikat ja peamisi tulemusi.</p> <p><strong>Meetodid.</strong> Läbilõikelise posti&shy; ja veebiküsitlusena toimunud uuring põhineb rahvastikuregistrist saadud kihitatud juhuvalimil (5000 kirjet), mis moodustati Eesti 16–64aastastest inimestest. Küsimustik hõlmas vastajate toitumist, kehalist aktiivsust ning liikluskäitumist, suitsetamist ja alkoholi tarvitamist, terviseseisundit ning arstiabi ja ravimite kasutust. Uuringu kohandatud vastamismäär oli 51,4%.</p> <p><strong>Tulemused.</strong> Enamik toitumise, füüsilise vormi ja kehakaalu näitajaid ei ole võrreldes eelmise uuringuga oluliselt muutunud. Samuti ei ole alkoholi tarvitamise sageduses ja tarvitatud koguses võrreldes 2016. aasta tasemega olulist muutust toimunud. Statistiliselt oluliselt on vähenenud suitsetajate ning passiivse suitsetamise osakaal. Oma tervist hindas heaks või üsna heaks 50% vastanutest, teisalt on sama palju vastajaid, kellel esineb pikaajalisi terviseprobleeme või tervisega seotud igapäevategevuste piiranguid. Vähenenud on üleväsimust (43%) või depressiooni (17%) tundnud vastajate osakaal. Arstiabi ja ravimite kasutuses märgatavaid muutusi ei ole toimunud. Järeldused. TKU annab vajaliku tervikpildi Eesti tööealiste inimeste tervisest ja tervisekäitumisest. Uuringute ühetaoline metoodika ja ligi 30 aasta pikkune periood võimaldavad kirjeldada usaldusväärselt paljude näitajate muutust ajas.</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15414 Helicobacter pylori infektsioonide teaduspõhine diagnostika ja mikroobivastane ravi 2019-09-03T09:36:28+03:00 Marika Mikelsaar eestiarst@eestiarst.ee Krista Lõivukene eestiarst@eestiarst.ee Paul Naaber eestiarst@eestiarst.ee Reet Mändar eestiarst@eestiarst.ee <p>Ülevaates on käsitletud Helicobacter pylori (HP) infektsioonide diagnoosimise ja ravi võimalusi ravile raskesti alluvatel haigetel. Artikkel on Eesti Arstis avaldatud ülevaate (1) edasiarendus vajaduste ja võimaluste kohta HP antibiootikumitundlikkuse selgitamisel Eestis. Artiklis on analüüsitud mõningaid Tartu Ülikoolis varem uuritud mõjureid HP infektsioonide patogeneesis, samuti kohalike patogeenide antibiootikumitundlikkuse profiili. Maastrichti konsensuslike raviskeemidega HP ravi ebaõnnestumise korral soovitame molekulaarselt määrata HP tüvede antibiootikumitundlikkuse ja kasutada probiootikume antibiootikumravi kõrvalmõjude vähendamiseks.</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15415 Kroonilise rinosinusiidi bioloogiline ravi 2019-09-03T09:36:27+03:00 Siret Salben eestiarst@eestiarst.ee Mihkel Plaas eestarst@eestiarst.ee <p>Krooniline rinosinusiit on nina ja ninakõrvalkoobaste põletik kestusega üle 12 nädala. See haigus mõjutab sageda esinemise tõttu paljude elukvaliteeti ja põhjustab kulusid meditsiinisüsteemile. Senise ravi nurgakivid on nii paiksed kui ka süsteemsed kortikosteroidid, millest esimesed ei anna kõikidele patsientidele soovitud ravitoimet ning viimastel on jällegi hulgaliselt raskeid kõrvaltoimeid. Tõenäoliseks tuleviku ravisuunaks kroonilise rinosinusiidi patsientidel on monokloonsete antikehade kasutusele võtmine. Viimastel aastatel on tehtud mitmeid ravimiuuringuid, mille tulemusi on järjest avalikustatud.</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15416 Äge mesenteriaalarteri isheemia 2019-09-03T09:36:26+03:00 Karita Liivak eestiarst@eestiarst.ee Peep Talving eestiarst@eestiarst.ee <p>Aastal 1926 on Cokkinis öelnud, et ägeda mesenteriaalse isheemia diagnoosimine on võimatu, prognoos lootusetu ja ravi kasutu. Möödunud on peaaegu 100 aastat ja see haigus on jätkuvalt üks enim kardetud diagnoose meditsiinis. Viimasel kümnendil on teaduskirjanduses järjest enam analüüsitud endovaskulaarset ravi kui võimalikku alternatiivi kirurgilisele ravile ning püütud leida prognostilisi näitajaid, mis aitaksid haigust võimalikult vara diagnoosida ja prognoosi sedastada. Artiklis on antud ülevaade ägeda mesenteriaalarteri isheemia tänapäevasest etiopatogeneesist, kliinilisest pildist, diagnoosimisest, endovaskulaarsest ja kirurgilisest ravist ning prognoosist.</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15417 Une füsioloogia narratiivne ülevaade 2019-09-03T09:36:25+03:00 Väino Sinisalu eestiarst@eestiarst.ee <p>Uni on aktiivselt reguleeritud rütmiliselt vahelduv organismi seisund, mis on vajalik organismi homeostaasi tagamiseks. Une ajal esinevad muutused kõigis elutegevust tagavates elundites ja protsessides. Narratiivses ülevaates on käsitletud üldisi seaduspärasusi une-ärkveloleku regulatsioonis, une staadiumide ja tsüklite vaheldumises ning peamisi organismi elutähtsate funktsioonide muutusi une ajal.</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15418 Bronhopulmonaalne sekvestratsioon 2019-09-03T09:36:24+03:00 Kristi Jürgenstein eestiarst@eestiarst.ee Piret Kibur eestiarst@eestiarst.ee Hannes Tamm eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):404–407</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15419 Eesnäärmevähi metastaasid 18F-PSMA PET-KT-uuringul 2019-09-03T09:36:23+03:00 Anti Karask eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):408–409</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15420 Head lapsed, need kasvavad suitsuta 2019-08-28T10:12:27+03:00 Minni Saapar eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):410–411</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15421 Eesti Unemeditsiini Selts Põhjamaade unemeditsiinikonverentsil 2019-08-28T10:16:18+03:00 Katrin Põld eestiarst@eestiarst.ee Erve Sõõru eestiarst@eestiarst.ee Tuuliki Hion eestiarst@eestiarst.ee Ott Kiens eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):412–413</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15422 Uus teadusdoktor Elmira Gurbanova 2019-08-28T10:18:30+03:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):414</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15423 Uus teadusdoktor Maria Yakoreva 2019-08-28T10:20:35+03:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):415</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15424 Uus teadusdoktor Kadri Rekker 2019-08-28T10:37:25+03:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):416</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15425 Emeriitprofessor Lii Jannus-Pruljan 90 2019-08-28T10:26:45+03:00 Heinart Sillastu eestiarst@eestiarst.ee Helle-Mai Loit eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):417</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15426 Professor Ain-Elmar Kaasik 85 2019-08-28T10:29:18+03:00 Pille Taba eestiarst@eestiarst.ee Väino Sinisalu eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):418</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15427 Andrus Lipand 80 2019-08-28T10:31:09+03:00 Eesti Arstide Liit eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):419</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15428 In memoriam Jüri Raudsepp 2019-08-28T10:32:59+03:00 Andres Ellamaa eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):423</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/15429 Kroonika. Juuni-juuli 2019 2019-08-28T10:34:59+03:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(7):424</p> 2019-08-28T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##