http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/issue/feed Eesti Arst 2019-01-29T14:53:31+00:00 Eesti Arst eestiarst@eestiarst.ee Open Journal Systems <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14679 Milline on ülikoolihaigla roll kiiresti arenevas ühiskonnas? 2019-01-29T14:04:54+00:00 Priit Eelmäe eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):3</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14680 Ajakirja Eesti Arst retsensendid 2018. aastal 2019-01-29T14:06:57+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):4</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14681 Kuulo Kutsar: epidemioloogias on vältimatu nakkushaiguste puhanguteks ja epideemiateks valmisolek 2019-01-29T14:08:43+00:00 Eli Lilles eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):5–8</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14682 Eesti Arstide Päevad 2019 2019-01-29T14:10:25+00:00 Eesti Arstide Liit eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):9</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14683 Euroopa arstid kogunesid Genfis 2019-01-29T14:12:07+00:00 Indrek Oro eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):10–11</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14684 Audit „Astma käsitlus esmatasandil“ 2019-01-29T14:15:57+00:00 Mari Soots eestiarst@eestiarst.ee Hepp Nigol eestiarst@eestiarst.ee Gerta Sontak eestiarst@eestiarst.ee Kersti Veidrik eestiarst@eestiarst.ee Argo Lätt eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):13–16</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14685 Eriarstiabi haigestumusstatistika võrdlus Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Haigekassa andmetel 2019-01-29T14:19:34+00:00 Hedi Liivlaid eestiarst@eestiarst.ee Natalja Eigo eestiarst@eestiarst.ee Sulev Reisberg eestiarst@eestiarst.ee <p><strong>Taust, eesmärk</strong>. Tervise Arengu Instituut (TAI) vastutab riikliku haigestumusstatistika eest. Selleks kogub TAI andmeid tervishoiuteenuse osutajate (TTO) registreeritud esmaste ja korduvate haigusjuhtude kohta. TAI on seisukohal, et kui TTO juba esitab andmeid, siis ei ole sisuliselt samu andmeid mõistlik dubleerivalt koguda, vaid tuleb leida võimalused kasutada juba olemas olevaid andmeid. Uuringu eesmärk oli võrrelda Eesti Haigekassa (EHK) raviarvete andmekogu ja TAI-le TTOde esitatud riikliku haigestumusstatistika aluseks olevaid andmeid.</p> <p><strong>Metoodika.</strong> 2016. aasta EHK ravikindlustuse andmekogu ja TAI kogutud riikliku haigestumusstatistika aluseks olevate eriarstiabi andmete statistiline võrdlus haigusjuhtude kaupa.</p> <p><strong>Tulemused.</strong> TAI-le oli haigusjuhte kokku esitatud 2 345 724 ja EHK-le 2 621 416. Haigusjuhtude koguarvu kattuvus oli 89%. Esmaseid haigusjuhte oli TAI-le esitatud 1 159 342 ja EHK-le 1 289 439, kattuvus oli 90%. Diagnoosirühmade kaupa varieerus haigusjuhtude koguarvu kattuvus 58−119% ning esmaste puhul 63−113%. Ligi pooltel TTOdel jäi nii kõigi kui ka esmaste haigusjuhtude kattuvus vahemikku 95−114%.</p> <p><strong> Järeldused.</strong> Kuigi haigusjuhtude arvud EHK ja TAI andmestikus on sarnased, esineb diagnoosirühmade ja TTOde tasemel suuri erinevusi. Pole teada, kummas andmestikus on andmed õiged või õigemad ning seetõttu on edasistes töödes vaja välja selgitada erinevuste põhjused.</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14686 Krüoteraapia – lihtne ja tõhus ravimeetod nahamoodustiste ravis 2019-01-29T14:21:54+00:00 Alina Brokk eestiarst@eestiarst.ee Kristi Abram eestiarst@eestiarst.ee <p>Krüoteraapia ehk ravimine külmaga hõlmab laiemas mõttes mitmeid erinevaid ravimeetodeid. Kitsamalt võttes mõeldakse krüoteraapia all erinevate nahamoodustiste ravi vedela lämmastikuga. Vedel lämmastik toimib kudedesse eri toimemehhanismidega: osmoos, kristalliseerumine, membraanide kahjustamine, vaskulaarne kahjustus, apoptoos. Kolm peamist tehnikat vedela lämmastikuga ravimisel on pihustamis- ehk spreitehnika, metallsondi kasutamine ja vatipulgaga aplitseerimine. Krüoteraapia näidustuseks on healoomulised, piirpahaloomulised ja ka mõned pahaloomulised nahakasvajad. Artikli eesmärk on anda ülevaade vedela lämmastiku toimemehhanismidest kudedele ja tutvustada lämmastiku aplitseerimise erinevaid tehnikaid. Samuti on käsitletud krüoteraapia ravisoovitusi erinevate nahakasvajate puhul, vastunäidustusi ja võimalikke kõrvaltoimeid.</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14687 Sügelised ei väljendu alati klassikalise lööbena 2019-01-29T14:24:16+00:00 Maire Karelson eestiarst@eestiarst.ee <p>Sügelised on nakkuslik nahahaigus, mida põhjustab lest Sarcoptes scabiei var. hominis. Levimus maailmas kõigub 0,2–71,4%. Nakatumine toimub nahk naha kontaktil. Tervel inimesel tekib klassikaline lööve väikeste, punetavate, ekskorieeritud sõlmekestena sõrmevahedes, randmetel, naba ümber, rindadel, aksillaarvoltides, tuharatel ja suguelunditel. Atüüpiline koorikuline haigusvorm avaldub immuunkomprimeeritud isikutel generaliseerunud ekseemi- või ketendava psoriaasilaadse lööbena. Nahk ja ketud sisaldavad arvukalt lesti, mistõttu nakkus levib juba lühiajalisel kontaktil, põhjustades puhanguid õendus- ja hooldusasutuste töötajate seas. Sügelisi diagnoositakse anamneesi ja kliinilise pildi alusel. Lesta on võimalik tuvastada dermatoskoobiga, nahakaape uurimisel mikroskoobiga ja nahabiopsia teel. Esmavaliku ravimid on permetriin ja ivermektiin, alternatiivne ravim väävlisalv. Kõiki kontaktseid tuleb ravida haigega samal ajal.</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14688 Laienenud vestibulaarjuha. Haigusjuhtude kirjeldus ja kirjanduse ülevaade 2019-01-29T14:29:38+00:00 Evgenia Chetverikova eestiarst@eestiarst.ee Riste Saat eestiarst@eestiarst.ee Maret Lepplaan eestiarst@eestiarst.ee <p>Neurosensoorne kuulmislangus lastel on kliiniline seisund, millega võivad kaasneda õppimise ning sotsiaalse ja emotsionaalse arengu probleemid. Kuni 30%-l kõikidest kaasasündinud neurosensoorse kuulmislangusega lastest esineb piltdiagnostilistel uuringutel oimuluu anatoomilisi iseärasusi. Laienenud vestibulaarjuha on kõige sagedasem neurosensoorse kuulmislanguse radioloogiliselt visualiseeritav põhjus. Selle anatoomilise iseärasuse tõttu tekkinud sümptomite kogumit nimetatakse laienenud vestibulaarjuha sündroomiks. Artiklis on tutvustatud laienenud vestibulaarjuha sündroomiga patsiente ja nende käsitluse võtmemomente ning antud ülevaade haiguse olemusest ja ravimeetoditest. Sündroomi diagnoosimine lapseeas on oluline, kuna sellise seisundiga lapsed vajavad edaspidist uurimist, et välistada teiste elundisüsteemide häireid.</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14689 Heterotoopne pankreasekude maoseinas 2019-01-29T14:32:00+00:00 Seidi Soomets eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):46–47</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14690 Gastroenteroloogia ja peremeditsiin 2019-01-29T14:35:07+00:00 Heidi-Ingrid Maaroos eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):48–50</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14691 RAAMATU TUTVUSTUS: Eesti vähiravi ajaloost 2019-01-29T14:37:18+00:00 Väino Sinisalu eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):51</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14692 Pahaloomuliste kasvajate epidemioloogia tekkest Eestis 2019-01-29T14:39:08+00:00 Maret Purde eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):52–58</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14693 Uus teadusdoktor Maarja Toots 2019-01-29T14:41:31+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):59</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14694 Emeriitprofessor Heinart Sillastu 90 2019-01-29T14:44:08+00:00 Manfred Danilovitš eestiarst@eestiarst.ee Alan Altraja eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):60</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14695 Kliinikumi preemia ajakirja Eesti Arst parimale teadusartiklile 2019-01-29T14:46:01+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):61</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14696 Ida-Tallinna Keskhaigla preemia ajakirja Eesti Arst parimale haigusjuhu kirjeldusele 2019-01-29T14:47:48+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):61</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14697 Põhja-Eesti Regionaalhaigla preemia ajakirjas Eesti Arst ilmunud parima artikli eest 2019-01-29T14:49:15+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):61</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14698 Kes kirjutab Eesti Arsti? 2019-01-29T14:51:40+00:00 Ülla Linnamägi eestiarst@eestiarst.ee Keily Ehasalu eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):62–63</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/14699 Kroonika. Detsember 2018 2019-01-29T14:53:31+00:00 Eesti Arsti toimetus eestiarst@eestiarst.ee <p>Eesti Arst 2019; 98(1):64</p> 2019-01-29T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##