Eesti Arst http://ojs.utlib.ee/index.php/EA <p class="bold"><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>is a general medical peer-reviewed scientific monthly (11 issues a year) the aim of which is to contribute to the improvement of physicians` qualification and to the widening of their outlook, as well as to communicate evidence based medical information and to cultivate Estonian medical language.</p><p>The Journal publishes:</p><ul><li>Results of original research in the field of medical and health sciences </li><li>Reviews on clinical issues and issues related to health organization and healthcare as well as on social, legal and ethical issues and history of medicine</li><li>Educational articles</li><li>Case reports with comments</li><li>Information about the activity of the Estonian Medical Association and other medical organizations and medical establishments, dissertations, congratulations, obituaries, readers` letters and other information relevant to medical professionals.</li></ul><p><em><strong>Eesti Arst</strong> </em>as the only medical scientific journal in Estonia is classified under category 1.3 in the Estonian assessment system for scientific information.</p><p>The circulation of the Journal is 3,000 and its subscribers are the Estonian Medical Association, the Estonian Association of Family Physicians, students of the Faculty of Medicine and individuals from Estonia and elsewhere.</p> OÜ Celsius Healthcare en-US Eesti Arst 0235-8026 <p>Pärast artikli avaldamist Eesti Arsti paber- või elektroonilises versioonis lähevad sellega seotud varalised õigused kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguse põhimõtetega üle ajakirjale. Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja andvale osaühingule Celsius Healthcare. Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik. Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali (fotod, joonised jms), siis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult.</p><p> Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni. Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada.</p><p>Avaldamisel lisatakse artiklile selle esmase toimetusse saabumise, avaldamisotsuse ja internetis avaldamise kuupäev.</p> TEHIK kui kompetentsikeskus http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16462 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):131–133</p> Katrin Reinhold Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Ruth Kalda: maapiirkondade arstipõuda leevendaks paindlikkus http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16463 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):135–138</p> Madis Filippov Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Korruptsioon ja koroona http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16464 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):135–138</p> Katrin Rehemaa Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 50–69aastaste naiste rinnavähi sõeluuringul mitteosalemist mõjutavad põhjused Eestis http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16465 <p><strong>Taust ja eesmärgid.</strong> Rinnavähk on kõige sagedasem naistel esinev vähivorm üle maailma. Vaatamata teavitustööle on sõeluuringu osalusmäär Eestis viimase 7 aasta näitel vahemikus 53–62% ning soovituslikku taset (70–75%) ei ole saavutatud. Uuringu eesmärk oli välja selgitada põhjused, miks suur hulk naisi rinnavähi sõeluuringul ei osale ning kuidas omandatud harjumused võivad mõjutada sõeluuringul osalemise otsuseid ja milliseid osalusotsust mõjutada võivaid probleeme naised seoses rinnavähi sõeluuringute tervisekommunikatsiooniga tajuvad.</p> <p><strong>Metoodika.</strong> Andmed koguti poolstruktureeritud süvaintervjuude käigus üheksalt 50–69aastaselt naiselt. Intervjuud läbisid korduva lugemise ja temaatilise sisuanalüüsi, mille tulemusel moodustusid analüüsitavad kategooriad.</p> <p><strong>Tulemused.</strong> Analüüsi kohaselt võivad naiste osalusotsust mõjutada harjumuslikud, praktilised ja emotsionaalsed põhjused. Harjumuslikud põhjused olid seotud arstide juures käimise harjumusega üldisemalt. Praktilised põhjused olid seotud takistavate igapäevaelu tegevuste ja &shy;aspektidega ning emotsionaalsed põhjused olid seotud uskumuste, hirmude ja oma keha tunnetusliku poolega. Senise kommunikatsiooniga ei ole piisavalt suudetud sihtrühma eri vanuses naistele selgitada osalemise vajadust.</p> <p><strong>Järeldused.</strong> Sõeluuringul mitteosalemise otsus kujuneb erinevate põhjuste koosmõjul. Edasine sellealane kommunikatsioon peaks neid põhjusi arvesse võtma ja eri vanuserühmadele suunama vajaliku osa sõnumist.</p> Kadi Lubi Marilyn Koor Irma Nool Mare Tupits Silja Mets-Oja Taisi Kõiv Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Rinnavähi personaalse preventsiooni vajadus ja võimalused http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16466 <p>Rinnavähk on maailmas sagedasim pahaloomuline kasvaja ja kasvajatest tingitud surmapõhjus naistel. Rinnavähi suremust on võimalik vähendada lisaks tulemuslikumale ravile tõhusama ennetusega nii haigestumise vähendamise kui ka haiguse varase avastamise teel. Üheks ennetuse tõhustamise võimaluseks on personaalsete riskihinnangute kasutamine, kuna rinnavähi tekke riskid on isikuti erinevad. Geneetilist eelsoodumust saab hinnata monogeensete mutatsioonide testimise ja polügeensete riskiskooride rakendamise abil. Kombineerides tulemusi täiendavalt tervisekäitumuslike ja hormonaalsete riskiteguritega, saadaksegi personaalne riskihinnang, mis on aluseks naise ja arsti otsusele rinnavähi preventsiooniplaani rakendamisel.</p> Peeter Padrik Neeme Tõnisson Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Pirnlihase sündroom: ülevaade ja füsioterapeutiline käsitlus http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16467 <p>Ishias ja alaseljavalu võib olla põhjustatud nimme lülivaheketaste degeneratiivsetest muutustest (1), ent 0,3–6% juhtudest seostatakse alaseljavalu ja/või mittediskogeenset istmikunärvivalu pirnlihase ehk piriformis’e sündroomiga (PS) (2). PS on neuromuskulaarne häire, mis on seotud istmikunärvi (n. ischiadicus), pirnlihase (m. piriformis) ja nendega seotud struktuuridega. Kuna PSi korral esinevad sarnased sümptomid lumbaalse radikulopaatiaga, sakroiliakaalliigese ning puusaliigese haigusseisunditega, ei osata PSi sageli kahtlustada (3–5). Seni puuduvad aktsepteeritud uurimismeetodid, mida võiks kasutada PSi diagnoosimisel referentsstandardina (6–9). Ülevaates on käsitletud PSi diagnostilisi kriteeriume ja analüüsitud erinevate füsioterapeutiliste tehnikate efektiivsust PSi korral.</p> Kirkke Reisberg Getter Lindre Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Emfüsematoosne gastriit. Haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16468 <p>Emfüsematoosne gastriit on harva esinev maoseina infektsioon, mille põhjustajateks on gaasi tootvad mikroorganismid. Emfüsematoosne gastriit on tavaliselt raske kuluga ja lõpeb sageli letaalselt. Lisaks ägeda kõhu sümptomaatikale kaasneb tihti septiline šokk. Diagnoosimise nurgakivi on kompuutertomograafiline uuring, kus ilmestuvad tüüpiliselt maoseinasisesed gaasimullid. Ravi on haiguse ägedas faasis konservatiivne, hõlmates laia toimespektriga antibakteriaalset ravi koos toetava infusioonraviga. Raskematel juhtudel on vajalik kirurgiline sekkumine. Artiklis on kirjeldatud põlveliigese plaanilise endoproteesimise järel tekkinud emfüsematoosse gastriidi juhtu, mida raviti edukalt konservatiivselt.</p> Dagny Viks Edgar Lipping Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Anküloseerunud lülisammas ja kaelatrauma http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16469 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):167–168</p> Kristiina Langemets Viive Tolpats Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Arteriaalne hüpertensioon http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16470 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):169–170</p> Väino Sinisalu Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Eesti Arst 1922; 3 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16471 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):173</p> Urmas Siigur Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni tegevus 2019. aastal http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16472 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):174–183</p> Marika Väli Ruth Kalda Anne Poll Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Neinar Seli stipendium Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja ajakirja Eesti Arst korraldatud artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimatele autoritele http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16473 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):184–185</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Neinar Seli: meil on väga tugev teadlaste põlvkond, kellega on võimalik edulugusid luua http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16474 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):184–185</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Unikaalne RNA regulatsioonil põhinev ravimiarenduse platvorm http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16475 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):186–187</p> Neinar Seli Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Eldur Annus 80 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16476 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):188</p> Peeter Lasting Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Uus teadusdoktor Julia Maslovskaja http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16477 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):189</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Uus teadusdoktor Natalia Lobanovskaya http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16478 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):190</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 In memoriam Valdur Täll http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16479 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):191</p> Kolleegid TÜ Kliinikumi kõrvakliinikust Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26 Kroonika. Veebruar 2020 http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/16480 <p>Eesti Arst 2020; 99(3):192</p> Eesti Arsti toimetus Copyright (c) 2020-03-26 2020-03-26