Published: 2004-11-11

B- ja C-viirushepatiidid – aktuaalne epidemioloogiline probleem Eestis viimasel aastakümnel

Galina Kikoš, Kuulo Kutsar, Larissa Krupskaja, Ljudmilla Priimägi, Nikolai Jaroslavtsev, Tatjana Tallo, Valentina Tefanova, Svetlana Lisitsina