Journal Sponsorship

Publisher

Väljaandja / The journal of:
Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut / Institute of History and Archaeology, University of Tartu
Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio

Kirjastaja / Publisher:
Tartu Ülikooli Kirjastus / University of Tartu Press

Tartu Ülikooli Kirjastus