Early modern academic writings and intellectual history: methods and perspectives of research [Kokkuvõte: Varauusaja akadeemilised kirjutised ja ideede ajalugu: uurimismeetoditest ja -võimalustest]

Pärtel Piirimäe

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.12697/%25x
ISSN 1406-3859 (print)
ISSN 2228-3897 (online)
Journal DOI: http://dx.doi.org/10.12697/issn1406-3859