Creating new memories: tools and strategies for the newly founded frontier university [Kokkuvõte: Uute mälestuste loomine: vahendid ja strateegiad vastloodud piiriäärse ülikooli tarvis]

Jānis Krēslinš

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.12697/%25x
ISSN 1406-3859 (print)
ISSN 2228-3897 (online)
Journal DOI: http://dx.doi.org/10.12697/issn1406-3859