No 1/2 (2009)

Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule

Teemanumbri koostaja / Special issue edited by: Tõnu-Andrus Tannberg

Table of Contents

Eessõna / Foreword

Nõukogude Eesti Külma sõja taustal
Tõnu Tannberg
PDF

Artiklid / Articles

1944. aasta “autonoomiaseadused”. Liiduvabariigid Kremli välispoliitikas liitlastevaheliste suhete kontekstis. The autonomy laws of 1944: the Soviet republics in Moscow’s foreign policy in the context of the inter- Allied relations
Kaarel Piirimäe
PDF
Idabloki eriteenistuste võitlustest Külma sõja ajaloorindel Andrus Roolahe ja Julius Maderi näitel. East Bloc security services’ battles on the history front during the Cold War: a case-study of Andrus Roolaht and Julius Mader
Ivo Juurvee
PDF
Nõukogude julgeolekuorganid Eestis 1944–1953: ülesanded, struktuur, juhtimine. Soviet state security organs in Estonia 1944–1953: tasks, structure, administration
Meelis Saueauk
PDF
Arhiivid Nõukogude repressiivaparaadi teenistuses. “Poliitvärvingute” kartoteek Eestis 1940–1956. Archives in the service of repression: Soviet Estonia’s card catalog index of “political colorings” 1940–1956
Aigi Rahi-Tamm
PDF
Eesti NSV trükiajakirjanduse parteilise juhtimise üldised põhimõtted. The Soviet Estonian press under the rule of the Communist Party
Tiiu Kreegipuu
PDF
Lõssenkism ja Tartu Ülikooli bioloogiaosakond stalinismi ajal. Lysenkoism and the Department of Biology of Tartu University in the period of Stalinism
Anu Raudsepp
PDF
Stiiliajaloolise ja marksistliku käsitluse konflikt Eesti kunstiajaloos Voldemar Vaga näitel. Conflict between style-historical and Marxist approaches in Estonian art history: the case of Voldemar Vaga
Mari Nõmmela
PDF
Vili ja munad režiimi teenistuses. Sundandam 1940. aastate Eesti külas. Grain and eggs in the service of the regime: coercive procurement in Estonian villages in the 1940-s
Indrek Paavle
PDF
“Eesrindlaste” autasustamine Eesti NSV 10. aastapäeval. Soviet state awards on the occasion of the 10th anniversary of the Estonian SSR
Hiljar Tammela
PDF
Eestlased Nõukogude armees 1968–1991. Estonians in the Soviet Army 1968–1991
Kristjan Luts
PDF

Historiograafilised ülevaated / Historiographical Reviews

Nõukogude majandusajaloo historiograafiast. On the historiography of Soviet economic history
Olaf Mertelsmann
PDF

Arvustused / Reviews

NKVD-MVD SSSR v bor’be s banditizmom i vooruzhennȳm natsionalisticheskim podpol’em na Zapadnoĭ Ukraine, v Zapadnoĭ Belorussii i Pribaltike (1939–1956)
Tõnu Tannberg
PDF
Bogdan Musial, Kampfplatz Deutschland: Stalins Kriegspläne gegen den Westen
Oliver Pagel
PDF
Jukka Rislakki, Th e Case for Latvia: Disinformation Campaigns Against a Small State
Ivo Juurvee
PDF
Katrin Boeckh, Stalinismus in der Ukraine: Die Rekonstruktion des sowjetischen Systems nach dem Zweiten Weltkrieg
Olev Liivik
PDF
Uno Liivaku, Väike soveti keele sõnaraamat
Hillar Tammela
PDF
Hirvepark 1987. 20 aastat kodanikualgatust, mis muutis Eesti lähiajalugu
Ardi Siilaberg
PDF
Harri Rinne, Laulev revolutsioon
Maarja Merivoo-Parro
PDF

Kroonika / Chronicle

Konverents “Nõukogude teadus – sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik?”
Lea Leppik
PDF
Stalinismi konverents Moskvas
Aigi Rahi-Tamm
PDF
Solidaarsuse ekspress
Kristjan Luts
PDF