Author Details

Hackmann, Jörg

  • No 3 (2008) - Arvustused / Reviews
    Eesti NSV aastatel 1940–1953: sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis, koost. Tõnu Tannberg
    Details  PDF