Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 4 (2013) 1715. aasta tallinnakeelne Uus Testament uues valguses [Shedding new light on the Tallinn-Estonian New Testament of 1715] Abstract   PDF
Jürgen Beyer, Kristiina Ross
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule 1944. aasta “autonoomiaseadused”. Liiduvabariigid Kremli välispoliitikas liitlastevaheliste suhete kontekstis. The autonomy laws of 1944: the Soviet republics in Moscow’s foreign policy in the context of the inter- Allied relations Details   PDF
Kaarel Piirimäe
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia 2007. aasta koondsisukord. Contents in 2007 Details   PDF
Anu Lepp
 
No 4 (2008) 2008. aasta koondsisukord. Contents in 2008 Details   PDF
Merle Lapp
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis 2009. aasta koondsisukord. Contents in 2009 Details   PDF
Anu Lepp
 
No 3 (2015): Baltic-Nordic regionalism / Balti-Põhjamaade regionalism A Swedish Drang nach Osten? Baltic-Nordic pendulum swings and Swedish conservative geopolitics [Kokkuvõte: Rootsi „tung itta“? Balti-Skandinaavia pendlivõnked ja Rootsi konservatiivne geopoliitika] Abstract   PDF
Carl Marklund
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 A world connecting: 1870–1945, ed. by Emily S. Rosenberg (Cambridge MA, London: Harvard University Press, 2012). Details   PDF
Olaf Mertelsmann
 
No 2/3 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Aadu Must, Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin Details   PDF
Andres Andresen
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Aadu Must, Von Privilegierten zu Geächteten. Die Repressalien gegenüber deutschbaltischen Honoratioren während des Ersten Weltkrieges (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2014). Details   PDF
Andres Andresen
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Aadu Musta tööde valikbibliograafia Details   PDF
Kersti Taal
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia Agricultural labourers and their wages in Estland in 1885–1913. Maatöölised ja nende palgad Eestimaal 1885–1913 Details   PDF
Kersti Lust
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Ajaloolane ja arhiivinduse professor Aadu Must - 65 [Historian and professor of Archival Studies Aadu Must - 65] Abstract   PDF
Tiit Rosenberg, Priit Pirsko
 
No 3 (2008) Ajalooteadus ja Eesti Vabadussõda – uut uurimisperspektiivi otsides. Historical science and the Estonian War of Independence: looking for a new research agenda Details   PDF
Karsten Brüggemann
 
No 3 (2008) Ajalugu ja informatsioonilised artefaktid – säilitamise aspekt. History and communicative artifacts: aspects of preservation Details   PDF
Kurmo Konsa
 
No 1 (2013) Ajalugu, mälu ja mäluajalugu: uutest suundadest kollektiivse mälu uuringutes [Abstract: History, memory and mnemohistory: new trends in collective memory studies] Abstract   PDF
Marek Tamm
 
No 1 (2007) Akadeemilise Ajalooseltsi aastaaruanne Details   PDF
Ando Mäe
 
No 3 (2008) Akkadi kuningavõim kui arhetüüp. Akkadian kingship as archetype in history Details   PDF
Vladimir Sazonov
 
No 4 (2017) Akteure mittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas, hrsg. von Stephan Flemmig, Norbert Kersken Details   PDF
Mihkel Mäesalu
 
No 2 (2010) Alatoitumuse tekitamine põllumajanduslikult rikkas piirkonnas: stalinistlik toiduainetega varustamise poliitika 1940. aastate Eestis. Creating malnutrition in an agricultural surplus area: Stalinist food policy in Estonia in the 1940s Details   PDF
Olaf Mertelsmann
 
No 1 (2013) Aldur Vunk, Kuningamäng ärkamisaja koidikul Details   PDF
Kersti Lust
 
No 2 (2011) Ameerika Ühendriikide de iure tunnustus Balti riikidele 1922. aastal – väärtuspõhine otsus või majanduslik kalkulatsioon? The United States’ de iure recognition of the Baltic States – a decision based on values or on economic calculation? Details   PDF
Eero Medijainen
 
No 1 (2007) Andres Dido, Ajaloo kasust. Sotsialist kapitalismi koolis Details   PDF
Eero Medijainen
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Arhiivid Nõukogude repressiivaparaadi teenistuses. “Poliitvärvingute” kartoteek Eestis 1940–1956. Archives in the service of repression: Soviet Estonia’s card catalog index of “political colorings” 1940–1956 Details   PDF
Aigi Rahi-Tamm
 
No 4 (2008) Art and the Church. Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th–18th Centuries / Kunst und Kirche. Kirchliche Kunst und Architektur in der baltischen Region im 13.–18. Jahrhundert Details   PDF
Tiina-Mall Kreem
 
No 2 (2007) Aspekte der Reformation im Ostseeraum Details   PDF
Juhan Kreem
 
1 - 25 of 255 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>