Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (2010) The Sovietization of Eastern Europe: new perspectives on the postwar period Details   PDF
Olaf Mertelsmann
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis The supplications of Livonian state peasants, 1820–1841. Liivimaa kroonutalupoegade kaebused 1820–1841 Details   PDF
Kersti Lust
 
No 3/4 (2011): Majanduslik uuenemine Balti provintsides I. Economic modernization in the Baltic provinces I The timber trade in Pärnu in the second half of the seventeenth century. Pärnu puidukaubandus 17. sajandi teisel poolel Details   PDF
Enn Küng
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Tiina Tamman, August Torma: sõdur, saadik, salaagent Details   PDF
Kaarel Piirimäe
 
No 1/2 (2015): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Tulus äri Moskvale: valuuta teenimine Soome välisturismilt Eesti NSV-s aastatel 1965–1980 [Lucrative business for Moscow: foreign currency revenues from Finnish tourism in the Estonian SSR 1965–1980] Abstract   PDF
Oliver Pagel
 
No 3/4 (2016): Baltic independence in the twentieth century / Balti riikide iseseisvus 20. sajandil United States policy toward Estonia and the Baltic states 1918–1920 and 1989–1991 [Kokkuvõte: Ameerika Ühendriikide välispoliitika Eesti ja Balti riikide suhtes 1918–1920 ja 1989–1991] Abstract   PDF
Olavi Arens
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Uno Liivaku, Väike soveti keele sõnaraamat Details   PDF
Hillar Tammela
 
No 1 (2010) Uuemaid aspekte märtsiküüditamise uurimisest Details   PDF
Helmut Piirimäe
 
No 2/3 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Uuemaid uurimusi külma sõja ja Nõukogude Liidu lõpust [Abstract: New research on the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union] Abstract   PDF
Kaarel Piirimäe
 
No 1 (2011) Vabadussõjalaste pärand Saksa okupatsiooni propaganda teenistuses. The legacy of the Veterans League in Estonia in the service of German occupation propaganda Details   PDF
Vadim Rõuk, Jüri Ruus
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Vaestehoolekanne Põhja-Liivimaa külaühiskonnas 19. sajandil [Caring for the elderly and the poor in village society in the northern Livland in the nineteenth century] Abstract   PDF
Ülle Tarkiainen
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Vaimse pärandi säilitamine: infoökoloogiline vaade [Preservation of intangible heritage from the perspective of information ecology] Abstract   PDF
Kurmo Konsa
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia Vallakohus – kas ainult talurahva kohus?. Communal courts – peasant courts only? Details   PDF
Toomas Anepaio
 
No 3 (2008) Valter Lang, Baltimaade pronksi- ja rauaaeg Details   PDF
Aivar Kriiska
 
No 1 (2017): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Valuutakontrolli rakendamine Eestis 1930. aastatel [Abstract: Implementation of exchange control in Estonia in the 1930s] Abstract   PDF
Karl Stern
 
No 4 (2013) Vanhan Suomen arkistot: arkiven från Gamla Finland, toimittaneet Eljas Orrman, Jyrki Paaskoski. Details   PDF
Kari Tarkiainen
 
No 4 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Vastuseks Kalle Kroonile kroonutalupoegade seisundi küsimustes [Abstract: A reply to Kalle Kroon on issues related to the status of the crown peasantry] Abstract   PDF
Marten Seppel
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Võitlus teaduse nimel: skeptilise aktivismi kujunemine, retoorilised võtted ning eesmärgid [Abstract: The battle for science: the formation, rhetorical tools, and aims of skeptical activism] Details   PDF
Marko Uibu
 
No 1 (2010) Veel kord Konstantin Pätsi suhetest Moskvaga. More on the relations of Kontantin Päts with Moscow Details   PDF
Jaak Valge
 
No 1 (2007) Vene aeg Eestis. Uurimusi 16. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni Details   PDF
Lea Leppik
 
No 1 (2016): Esimene maailmasõda ja selle järelkajad Eestis. The First World War and its echoes in Estonia Vene sõjaväe eestlastest desertöörid Esimese maailmasõja ajal Rootsis [Abstract: Estonian deserters from the Russian Army to Sweden during World War I] Abstract   PDF
Mart Kuldkepp
 
No 1 (2016): Esimene maailmasõda ja selle järelkajad Eestis. The First World War and its echoes in Estonia Venemaa eestlaste ja opteerimise kuvand Eesti ajakirjanduses aastatel 1920–1924 [Abstract: The image of Estonians in Russia and the repatriation process in Estonian dailies in 1920–1924] Abstract   PDF
Liisi Rannast-Kask
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Vennastekoguduse mõju eestlaste eneseteadvusele: kolm palvekirja aastatest 1845–1846 [Abstract: The influence of the Moravian Brethren on the self-concept of Estonians: three petitions from 1845–1846] Details   PDF
Aira Võsa
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Vili ja munad režiimi teenistuses. Sundandam 1940. aastate Eesti külas. Grain and eggs in the service of the regime: coercive procurement in Estonian villages in the 1940-s Details   PDF
Indrek Paavle
 
No 3/4 (2016): Baltic independence in the twentieth century / Balti riikide iseseisvus 20. sajandil Western policies and the impact of tradition at critical junctures: the Baltic states after the First World War and the Cold War Details   PDF
Kaarel Piirimäe, Maria Mälksoo
 
226 - 250 of 250 Items << < 5 6 7 8 9 10