Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Ateism varauusajal kui ebakindluse väljendus ja kindluse otsimine [Abstract: Early modern atheism as an expression of uncertainty and the search for certainty] Details   PDF
Meelis Friedenthal
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Ateistlikud traditsioonid Eestis [Abstract: Atheist traditions in Estonia] Details   PDF
Atko Remmel
 
No 2 (2011) Ülemaailmse vastasseisu piirkondlikud aspektid: konverents Külmast sõjast Läänemere regioonis Details   PDF
Aive Mandel
 
No 1 (2010) “Aadel ei või türanniseerida talupoegi nii nagu tahab”. Mõisnike omavoli küsimus Liivi- ja Eestimaal. ‘The noblemen cannot tyrannize the peasants as they wish’. The issue of the landlords’ arbitrary power in Livland and Estland Details   PDF
Marten Seppel
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule “Eesrindlaste” autasustamine Eesti NSV 10. aastapäeval. Soviet state awards on the occasion of the 10th anniversary of the Estonian SSR Details   PDF
Hiljar Tammela
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia “en este aff ösel” in Visby. Ösel and Estland in the Gotlandic account books of Ivar Axelsson Tott 1485–87 and Sören Norby 1524–25. “en este aff ösel” Visbys. Saaremaa ja Eesti Ivar Axelsson Totti ja Sören Norby Ojamaa arveraamatutes (1485–87 ja 1524–25) Details   PDF
Jan-Christian Schlüter
 
No 4 (2015): Nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s. The nomenklatura system in the Estonian SSR “Erikaader”: nomenklatuur ja julgeolekuorganid Eesti NSV-s 1940–1953 [Abstract: “Special cadre”: the nomenklatura system and the state security organs in the era of Stalinist rule in the Estonian SSR 1940–1953] Abstract   PDF
Meelis Saueauk
 
No 1/2 (2012): Baltic regionalism “Grundbesitzer aus Estland”: activist regionalism in the Baltic Sea area in 1916 Details   PDF
Mart Kuldkepp
 
No 1 (2013) “Kõige selgem õiguslik järjepidevus valitses Eestimaa kubermangus.” Ühe baltisaksa ajalookirjutuse paradigma kriitika [Abstract: “The strongest legal continuity was in the province of Estland.” A critique of a paradigm in Baltic German historiography] Abstract   PDF
Andres Andresen
 
No 2/3 (2017): Kohus ja kohtupidamine Eesti õigusajaloos / Courts and court proceedings in Estonian legal history “Kohtuniku amet on liiga raske neile”: Eesti naisjuristide pürgimisest kohtunikuks kahe maailmasõja vahelisel perioodil [Abstract: “Judge’s work is too hard for them”: aspirations of Estonian female lawyers to become a judge in the interwar period] Abstract   PDF
Merike Ristikivi, Marju Luts-Sootak, Heli-Triin Räis
 
No 1/2 (2015): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal “Möödaminnes tehtud katse”: Peeter Tarvel Jevgeni Tarlest Details   PDF
Ljudmila Dubjeva
 
No 1 (2011) Balti riikide annekteerimise tunnustamisest Austraalia poolt. Recognition of annexation of the Baltic States by Australia Details   PDF
Tõnis Märtson
 
No 2 (2010) Balti riikide de iure järjepidevus noateral: Ameerika Ühendriikide välispoliitika ja Balti küsimus 1940–1945. Annexation of the Baltic States and the United States’ foreign policy from 1940–1945 Details   PDF
Eero Medijainen
 
No 1 (2007) Balti riikide küsimus liitlasriikide suhetes, 1941−1942 (I) Details   PDF
Kaarel Piirimäe
 
No 2 (2007) Balti riikide kusimus liitlasriikide suhetes, 1941−1942 (II). The Baltic question in inter-Allied relations, 1941−1942 (II) Details   PDF
Kaarel Piirimäe
 
No 2 (2010) Baltic Journal of Art History Details   PDF
Merike Kurisoo
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Bernhart Jähnig, Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland Details   PDF
Madis Maasing
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Between Wilna and Königsberg: a history of one flight, August 1655. Vilniuse ja Königsbergi vahel: ühe põgenemise lugu Details   PDF
Irina Gerasimova
 
No 3/4 (2016): Baltic independence in the twentieth century / Balti riikide iseseisvus 20. sajandil Beyond “caution, pragmatism and cynicism”? France’s relations with the Eastern Baltic in times of crisis (1918–1922; 1988–1992) [Kokkuvõte: Kas ainult “ettevaatlikkus, pragmatism ja künism”? Prantsusmaa ja Baltimaade suhted kriisiaastatel (1918–1922; 1988–1992)] Abstract   PDF
Una Bergmane, Louis Clerc
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Bogdan Musial, Kampfplatz Deutschland: Stalins Kriegspläne gegen den Westen Details   PDF
Oliver Pagel
 
No 1 (2014): Text and its materialities in early modern Estonia Books as informational artefacts Abstract   PDF
Kurmo Konsa, Tiiu Reimo
 
No 1 (2011) Border changes in 20th century Europe: selected case studies, ed. by Eero Medijainen, Olaf Mertelsmann (Berlin, Münster, 2010) Details   PDF
Kaarel Piirimäe
 
No 4 (2013) Briefe aus dem Morgenland – Otto Friedrich von Richters Forschungsreise in den Jahren 1814–1816, hrsg. von Indrek Jürjo, Sergej Stadnikov. Details   PDF
Vladimir Sazonov
 
No 2 (2013): Majanduslik uuenemine Balti provintsides II. Economic modernization in the Baltic provinces II Christoph Prescher – riiklik ajalehekirjutaja ja uudistekaupmees 1680. aastate alguse Riias Abstract   PDF
Kaarel Vanamölder
 
No 1/2 (2015): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Commemoration of Independence Day in the Republic of Estonia 1919–1940 [Vabariigi aastapäeva pühitsemine Eesti Vabariigis 1919–1940] Abstract   PDF
Peeter Tammisto
 
26 - 50 of 250 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>