Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Common, imposed or public? Aspects on the understanding of roads in late medieval and early modern Finland. Ühised, pealesunnitud või avalikud? Aspekte Soome kesk- ja varauusaegsete teede tähendusest Details   PDF
Tapio Salminen
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Communicating crusade. Livonian mission and the Cistercian network in the thirteenth century. Ristisõja kommunikatsioon. Liivimaa misjon ja tsistertslaste võrgustik 13. sajandil Details   PDF
Marek Tamm
 
No 3/4 (2011): Majanduslik uuenemine Balti provintsides I. Economic modernization in the Baltic provinces I Connecting the Baltic area: the Swedish postal system in the seventeeth century, ed. by Heiko Droste Details   PDF
Kaarel Vanamölder
 
No 1/2 (2015): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Contacts in natural sciences between Riga and England in 1660–1710 [Loodusteaduslikud kontaktid Riia ja Inglismaa vahel 1660–1710] Abstract   PDF
Arvo Tering
 
No 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas Creating new memories: tools and strategies for the newly founded frontier university [Kokkuvõte: Uute mälestuste loomine: vahendid ja strateegiad vastloodud piiriäärse ülikooli tarvis] Details   PDF
Jānis Krēslinš
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Darwin Haeckeli varjus. Evolutsiooniõpetuse retseptsioonist Eestis [Abstract: Darwin in the shadow of Haeckel. The reception of evolutionary theory in Estonia] Details   PDF
Ken Kalling
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia David Feest, Zwangskollektivierung im Baltikum. Die Sowjetisierung des estnischen Dorfes 1944–1953 Details   PDF
Anu Mai Kõll
 
No 1/2 (2012): Baltic regionalism Dealing with the Russian population in Estonia, 1919–1921 Details   PDF
Kari Alenius
 
No 1/2 (2015): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Die baltischen Kapitulationen von 1710. Kontext – Wirkungen – Interpretationen, hrsg. von Karsten Brüggeman, Mati Laur und Pärtel Piirimäe (Böhlau, 2014) Details   PDF
Marten Seppel
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Die Geschriebene Zeitung im 17. und 18. Jahrhundert. Ein öffentliches Nachrichtenmedium. Uudiskirjad kui avalikud uudistevahendajad 17. ja 18. sajandil Details   PDF
Heiko Droste
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Die Macht der Gerüchte. Die Seestädte des südwestlichen Ostseeraums und die Bedrohung durch die Pest 1708–1713. Katkuoht ja kuulujutud Läänemere sadamalinnades aastatel 1708–1713 Details   PDF
Carl Christian Wahrmann
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Die Poststation Roop – ein Knotenpunkt des wichtigsten Verkehrsnetzes in Livland. Straupe postijaam – Liivimaa peamiste postiteede ristumispunkt Details   PDF
Parsla Petersone
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Die Verbreitung der offiziellen Anordnungen in Liv- und Estland im 18. Jahrhundert. Ametlike teadaannete edastamine 18. sajandi Baltikumis Details   PDF
Mati Laur
 
No 1 (2007) Dionysius Fabriciuse Liivimaa kroonika. The Livonian Chronicle of Dionysius Fabricius Details   PDF
Sulev Vahtre
 
No 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas Dynamics of knowledge in the seventeenth-century Swedish realm [Kokkuvõte: Teadmiste areng 17. sajandi Rootsi kuningriigis] Details   PDF
Wilhelm Schmidt-Biggemann
 
No 1 (2014): Text and its materialities in early modern Estonia Early Estonian Printings Database and the Book Damage Atlas Abstract   PDF
Meelis Friedenthal, Anu Lepp, Kurmo Konsa, Kristjan Adojaan
 
No 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas Early modern academic writings and intellectual history: methods and perspectives of research [Kokkuvõte: Varauusaja akadeemilised kirjutised ja ideede ajalugu: uurimismeetoditest ja -võimalustest] Details   PDF
Pärtel Piirimäe
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Edgar von Wahl 1867– 1948: keelemees ja poliitiline prohvet Details   PDF
Kalmer Mäeorg, Aigi Rahi-Tamm
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia Eessõna Details   PDF
Kersti Lust, Pärtel Piirimäe
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia Eessõna Details   PDF
Pärtel Piirimäe
 
No 2 (2013): Majanduslik uuenemine Balti provintsides II. Economic modernization in the Baltic provinces II Eesti ajalugu, II: Eesti keskaeg: Küsitavused ja tugevused kaalukausil Details   PDF
Lauri Vahtre
 
No 2/3 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Eesti ajalugu III: Vene-Liivimaa sõjast Põhjasõjani Details   PDF
Kalle Kroon
 
No 2 (2007) Eesti ajalugu VI: Vabadussõjast taasiseseisvumiseni Details   PDF
Toomas Hiio
 
No 3 (2013) Eesti- ja Liivimaa talurahva olukorrast Rootsi aja lõpus Abstract   PDF
Enn Küng, Aleksander Loit, Kalle Kroon, Aivar Põldvee, Marten Seppel
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia Eesti jälg Siberi agraarajaloos: eesti kolonistide majanduselust 19. sajandi lõpul–20. sajandi algul. The Estonians in the agrarian history of Siberia: on the economy of Estonian colonists from the late 19th to the early 20th century Details   PDF
Aadu Must
 
51 - 75 of 250 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>