Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3/4 (2016): Baltic independence in the twentieth century / Balti riikide iseseisvus 20. sajandil Historical consciousness, personal life experiences and the orientation of Estonian foreign policy toward the West, 1988–1991 [Kokkuvõte: Ajalooteadvus, isiklikud elukogemused ja Eesti välispoliitika pöördumine Läände, 1988–1991] Abstract   PDF
Kaarel Piirimäe, Pertti Grönholm
 
No 1/2 (2012): Baltic regionalism Humanität versus nationalism as the moral foundation of the Russian Empire: Jegór von Sivers’ Herderian cosmopolitanism Details   PDF
Eva Piirimäe
 
No 1 (2007) Iben Fonnesberg-Schmidt, Th e Popes and the Baltic Crusades, 1147–1254 Details   PDF
Anti Selart
 
No 3/4 (2016): Baltic independence in the twentieth century / Balti riikide iseseisvus 20. sajandil Icelandic support for Baltic independence: myth, memory and detachment [Kokkuvõte: Islandi toetus Balti riikide iseseisvusele: müüt, mälu ja erapooletus] Abstract   PDF
Guðni Jóhannesson
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Idabloki eriteenistuste võitlustest Külma sõja ajaloorindel Andrus Roolahe ja Julius Maderi näitel. East Bloc security services’ battles on the history front during the Cold War: a case-study of Andrus Roolaht and Julius Mader Details   PDF
Ivo Juurvee
 
No 1 (2007) Ida-Virumaale sisserändamise põhjused pärast Teist maailmasõda. The reasons for immigration in the Ida-Virumaa region aft er the Second World War Details   PDF
Olaf Mertelsmann
 
No 1/2 (2012): Baltic regionalism Ideas and institutions as formative forces of regional identity Details   PDF
Partel Piirimäe, Andres Andresen
 
No 2/3 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Infant mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the nineteenth century [Kokkuvõte: Imikusuremus Tartu luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul] Abstract   PDF
Hannaliis Jaadla, Martin Klesment
 
No 1 (2010) Inna Põltsam-Jürjo, Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel Details   PDF
Ivar Leimus
 
No 3/4 (2011): Majanduslik uuenemine Balti provintsides I. Economic modernization in the Baltic provinces I Institutsioonide ajalugu ja majandusareng: kuidas majandusteooria, politoloogia ja ajalugu kokku saavad. The historical development of institutions: the possibility of bridging economics, political science, and history Details   PDF
Kaire Põder
 
No 3 (2013) Intriigid, provokatsioonid ja iseseisvuse sünd: Eesti välisdelegatsioon ja Aleksander Kesküla Abstract   PDF
Mart Kuldkepp
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia Johan Eellend, Cultivating the Rural Citizen. Modernity, Agrarianism and Citizenship in Late Tsarist Estonia Details   PDF
Kersti Lust
 
No 2 (2007) John Lukacs, Juuni 1941: Hitler ja Stalin; Konstantin Plešakov, Stalini sõgedus: kümme esimest traagilist päeva Teise maailmasõja idarindel Details   PDF
Ago Pajur
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Jukka Rislakki, Th e Case for Latvia: Disinformation Campaigns Against a Small State Details   PDF
Ivo Juurvee
 
No 2/3 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Kalakaupleja ja tema naine: pilguheit ühe Tallinna mittesaksa paari elujärge 1550. aastal Details   PDF
Ivar Leimus
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Katrin Boeckh, Stalinismus in der Ukraine: Die Rekonstruktion des sowjetischen Systems nach dem Zweiten Weltkrieg Details   PDF
Olev Liivik
 
No 3/4 (2011): Majanduslik uuenemine Balti provintsides I. Economic modernization in the Baltic provinces I Kaubabilansi kujunemine ja rahvusvaheliste maksete liikumine Läänemere regioonis 18. sajandil: Tallinna kaupmehe Thomas Clayhillsi näide. Trade balance and international transfer of payments in the eighteenth century Baltic Details   PDF
Hannes Vinnal
 
No 1 (2010) Kättemaks põlisele vaenlasele? Baltisakslaste kodakondsusküsimus vastloodud Eesti Vabariigis. A revanche against the historical enemy? Citizenship policy towards the Baltic Germans in the newly established Republic of Estonia Details   PDF
Helen Rohtmets
 
No 3 (2013) Kümme aastat operatsioonist “Iraagi vabadus”: ajalooline, poliitiline ja õiguslik ülevaade ning Iraagi tulevikuperspektiivid Details   PDF
Holger Mölder, Vladimir Sazonov, René Värk
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Keelelisest võrdõiguslikkusest ja akadeemilisest solidaarsusest Details   PDF
Ljubov Kisseljova
 
No 1 (2010) Ken Kalling, Erki Tammiksaar, Eesti Teaduste Akadeemia: ajalugu, arenguid ja järeldusi Details   PDF
Toomas Hiio
 
No 1 (2017): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Kes oli “neljanda” Narva vapi omanik? Details   PDF
Tiit Saare
 
No 1 (2011) Keskmine eluiga stalinismiaegses Eestis. Life expectancy in Estonia during Stalin’s rule Details   PDF
Olaf Mertelsmann
 
No 4 (2008) Kloostritest keskaegses Tartus. Religious houses in medieval Tartu Details   PDF
Kaur Alttoa
 
No 2/3 (2017): Kohus ja kohtupidamine Eesti õigusajaloos / Courts and court proceedings in Estonian legal history Kohtuasjad in puncto libertatis: isiku staatuse tuvastamise lähtekohad asehaldusaja Eestimaal [Abstract: Court cases in puncto libertatis: criteria of ascertaining a person’s status during the Regency Era (1783–1796) in the province of Estland] Abstract   PDF
Katrin Kello, Hesi Siimets-Gross
 
101 - 125 of 250 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>