Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2/3 (2017): Kohus ja kohtupidamine Eesti õigusajaloos / Courts and court proceedings in Estonian legal history Kohtunike valiku kriteeriumid Eesti Vabariigis 1934–1940 [Abstract: Selection criteria of judges in Estonia 1934–1940] Abstract   PDF
Hannes Vallikivi
 
No 2/3 (2017): Kohus ja kohtupidamine Eesti õigusajaloos / Courts and court proceedings in Estonian legal history Kohus ja kohtupidamine Eesti õigusajaloos Details   PDF
Marju Luts-Sootak, Hesi Siimets-Gross
 
No 2/3 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Kolm tuld: Jüriöö, võidupüha, laulupidu [Abstract: Three fires: St. George’s Night, Victory Day and the Song Festival] Abstract   PDF
Marge Allandi
 
No 1 (2013) Kommunistliku partei propagandastrateegiad ja “kodanliku televisiooni neutraliseerimine” Eesti NSV-s 1968–1988 [Abstract: Propaganda strategies of the Communist Party and the “neutralization of bourgeois television” in the Estonian SSR from 1968–1988] Abstract   PDF
Marek Miil
 
No 4 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Konstantin Pätsi „Maa-küsimus“ ja selle ajalooline kontekst [Abstract: Konstantin Päts’s “The land question” and its historical context] Abstract   PDF
Margo Roasto
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Konverents “Nõukogude teadus – sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik?” Details   PDF
Lea Leppik
 
No 4 (2013) Koondsisu 2013 / Contents in 2013 Details   PDF
Anu Lepp
 
No 4 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Kuidas paberi kõrval hakati bitte ja baite säilitama? Digitaalse info säilitamise areng [Abstract: How to start preserving bits and bytes in addition to paper? Development of preserving digital information] Abstract   PDF
Kurmo Konsa
 
No 2 (2013): Majanduslik uuenemine Balti provintsides II. Economic modernization in the Baltic provinces II Kuidas serveerida ajaloolist arhitektuuri? Märkmeid ja märkusi “Eesti ajalugu II: Eesti keskaeg” arhitektuurilõikude kohta Details   PDF
Kaur Alttoa
 
No 3 (2008) Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561–1795, hrsg. von Erwin Oberländer, Volker Keller Details   PDF
Andres Andresen
 
No 4 (2015): Nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s. The nomenklatura system in the Estonian SSR Läänemere regiooni reformatsiooniajaloo konverents Vilniuses Details   PDF
Andres Andresen
 
No 1 (2010) Lätlased ja tšuhnaad: kohalikud ja võõrad Liivi sõja aegses Eestis ja Lätis. Latyshi and Chukhontsy: locals and strangers in Estonia and Latvia during the Livonian War (1558–1582) Abstract   PDF
Anti Selart
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Lõssenkism ja Tartu Ülikooli bioloogiaosakond stalinismi ajal. Lysenkoism and the Department of Biology of Tartu University in the period of Stalinism Details   PDF
Anu Raudsepp
 
No 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas Letters in the collection of the Austrian National Library as a source for the history of the University of Tartu [Kokkuvõte: Tartu ülikooliga seotud erakirjad Austria Rahvusraamatukogus] Details   PDF
Hubert D. Szemethy
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia Libahundiuskumused arhailise õiguse ja moraali kontekstis. The werewolf in Estonian folklore in light of archaic law and morality Details   PDF
Tiina Vähi
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia Liivimaa maapäev Wolter von Plettenbergi ajal (1494–1535). The Livonian Diet during the reign of Wolter von Plettenberg (1494–1535) Details   PDF
Pärtel Piirimäe
 
No 4 (2015): Nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s. The nomenklatura system in the Estonian SSR Loomuõigus Euroopa ülikoolides 1625–1850 Details   PDF
Pärtel Piirimäe
 
No 2 (2013): Majanduslik uuenemine Balti provintsides II. Economic modernization in the Baltic provinces II Maarevisjonid Eesti- ja Liivimaal Rootsi võimuperioodi alguses Abstract   PDF
Ülle Tarkiainen
 
No 4 (2008) Magnus Mörner & Stefan Östergren, Carl Mörner af Tuna 1605–1665, sin ätts förste svensk Details   PDF
Helmut Piirimäe
 
No 4 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Mark, leisikas ja laevanael: keskaegse Liivimaa kaaluühikutest [Abstract: The pound, the lispound and the shippound: on weight units in medieval Livonia] Abstract   PDF
Ivar Leimus
 
No 2 (2011) Martin Klesment, Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications Details   PDF
Olaf Mertelsmann
 
No 4 (2008) Mati Kröönström, Eesti sõjaväe juhtivkoosseis Vabadussõjas 1918–1920 Details   PDF
Ago Pajur
 
No 2 (2011) Mäng mäluga: 22. september 1944 Eesti NSV päevalehtedes ajavahemikul 1945–1989. Playing with memory: coverage of the events of 22 September 1944 in Soviet Estonia’s daily press from 1945–1989 Details   PDF
Marek Miil
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia Mõisnike suhtumine talupoegade võlgadesse Liivi- ja Eestimaal 17.–19. sajandil (1820. aastateni). The landlords’ attitude towards peasants’ debts in Livland and Estland in the 17th–19th centuries (until the 1820s) Details   PDF
Martin Seppel
 
No 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas Methodology of history at Academia Gustaviana [Kokkuvõte: Ajaloo metodoloogiast Academia Gustaviana’s] Details   PDF
Janet Laidla
 
126 - 150 of 250 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>