Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1/2 (2015): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Miks demokraatia Soomet ei päästnud? Ühendkuningriigi-Soome sõda ja demokraatliku rahu teooria [Why did democracy not save Finland? The war between the United Kingdom and Finland, and the democratic peace proposition] Abstract   PDF
Ago Raudsepp
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia Millisest kontekstist pärineb Tallinna Linnaarhiivi käsikiri Cm3?. The context of manuscript Cm3 of the Tallinn City Archives Details   PDF
Meelis Friedenthal
 
No 2/3 (2017): Kohus ja kohtupidamine Eesti õigusajaloos / Courts and court proceedings in Estonian legal history Mitte ainult õigusest ehk Kohtuasi kui haridus- ja kirjanduslooline allikas [Abstract: Not only about justice: the court case as a source for educational and literary history] Abstract   PDF
Katre Kaju
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia Muistsed maakasutussüsteemid Eestis. Ancient land use systems in Estonia Details   PDF
Valter Lang
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Nälg ja ränne: 1868.–1869. aasta väljarändeliikumine Eestimaa kubermangus [Famine and migration: the migration movement in the province of Estland in 1868–1869] Abstract   PDF
Kadri Tooming
 
No 4 (2008) Näljaabist Peipsi rannaküladele 1868.–1869. aastal. Hunger relief for fishing villages near Lake Peipus, 1868–1869 Details   PDF
Kersti Lust
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Nõukogude Eesti Külma sõja taustal Details   PDF
Tõnu Tannberg
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Nõukogude julgeolekuorganid Eestis 1944–1953: ülesanded, struktuur, juhtimine. Soviet state security organs in Estonia 1944–1953: tasks, structure, administration Details   PDF
Meelis Saueauk
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Nõukogude majandusajaloo historiograafiast. On the historiography of Soviet economic history Details   PDF
Olaf Mertelsmann
 
No 1/2 (2012): Baltic regionalism Neutrality, democracy, and kings: the political image of Sweden in the Latvian press before the Second World War Details   PDF
Valters Ščerbinskis
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule NKVD-MVD SSSR v bor’be s banditizmom i vooruzhennȳm natsionalisticheskim podpol’em na Zapadnoĭ Ukraine, v Zapadnoĭ Belorussii i Pribaltike (1939–1956) Details   PDF
Tõnu Tannberg
 
No 4 (2015): Nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s. The nomenklatura system in the Estonian SSR Nomenklatuurisüsteemi funktsioneerimisest aastatel 1944–1953 Eesti NSV valitsusliikmete näitel [Abstract: The functioning of the nomenklatura system in 1944–1953: the example of the members of the Estonian SSR government] Abstract   PDF
Olev Liivik
 
No 1 (2017): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Norbert Angermann 80 Details   PDF
Anti Selart, Olaf Mertelsmann
 
No 3 (2015): Baltic-Nordic regionalism / Balti-Põhjamaade regionalism Norden beyond Norden – region-work in the margins Details   PDF
Mart Kuldkepp, Carl Marklund
 
No 2 (2007) Okupatsioonioigus ja kollaboratsioon. The occupation law and collaboration Details   PDF
Dietmar Willoweit
 
No 2 (2007) Olaf Kuuli, Stalini-aja võimukaader ja kultuurijuhid Eesti NSV-s, 1940–1954 Details   PDF
Jüri Ant
 
No 1 (2016): Esimene maailmasõda ja selle järelkajad Eestis. The First World War and its echoes in Estonia Olukorrast Põhja-Lätis 1919. aasta alguses: Valga lätlaste avaliku elu tegelase Oto Hasmanise tunnistused [Abstract: Situation in the North of Latvia in early 1919: testimony by Latvian public figure from Valga Oto Hasmanis] Abstract   PDF
Ēriks Jēkabsons
 
No 4 (2015): Nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s. The nomenklatura system in the Estonian SSR Parteiline nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s Details   PDF
Tõnu Tannberg
 
No 3/4 (2016): Baltic independence in the twentieth century / Balti riikide iseseisvus 20. sajandil Paths of economic “Westernization” in the late Soviet Union: Estonian market pioneers and their Nordic partners [Majanduse integreerimine Läände: Eesti turumajanduse käivitajad ja nende Põhjamaade partnerid Nõukogude Liidu lõpuaastatel] Abstract   PDF
Lars Fredrik Stöcker
 
No 4 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Pauli Heikkilä, Estonian for Europe: national activism for European integration, 1922–1991 Details   PDF
Eero Medijainen
 
No 3/4 (2011): Majanduslik uuenemine Balti provintsides I. Economic modernization in the Baltic provinces I Pärisperemees ja pärishärra moderniseeruvas Eestis: Kargova Fritz Karro ja Saverna Jaak Kissa. Fritz Karro of Kargova and Jaak Kissa of Saverna: the farmer and the landlord in modernizing Estonia Details   PDF
Kersti Lust, Tõnis Türna
 
No 2 (2007) Püha sõja otsinguil: ristisõdade uuemast historiograafiast Euroopas ja Läänemeremaades.The quest for the Holy War: a review of recent studies on crusades in Europe and in the Baltic Details   PDF
Linda Kaljundi
 
No 1/2 (2015): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Pühast Võhandust, Pühalättest ja ohvrijärvest Otepää lähistel [Sacred waters: the River Võhandu, Spring Pühaläte and sacrificial lake near Otepää] Abstract   PDF
Heiki Valk
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia Põllumajanduse algus Eesti alal. The beginning of farming in Estonia Details   PDF
Aivar Kriiska
 
No 4 (2015): Nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s. The nomenklatura system in the Estonian SSR Põllumajanduslik tootmine talupoegadeta: sovhooside ideaalpilt ja tegelikkus 1940. aastate Eestis [Abstract: Agricultural production without peasants: ideal image and reality of sovkhozes in Estonia during the 1940s] Abstract   PDF
David Feest
 
151 - 175 of 250 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>