Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1 (2014): Text and its materialities in early modern Estonia Pietist tracts in Swedish, printed at Reval/Tallinn in the early eighteenth century: background and bibliographical career Abstract   PDF
Jürgen Beyer
 
No 3 (2008) Piiskop Rahamägi ja luterlik kirik vaikival ajastul. Bishop Rahamägi and the Lutheran Church in the Era of Silence Details
Veiko Vihuri
 
No 3 (2008) Piiskop Rahamägi ja luterlik kirik vaikival ajastul. Bishop Rahamägi and the Lutheran Church in the Era of Silence Details   PDF
Veiko Vihuri
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Postal round trip to Amsterdam. The private entrepreneurship within the Swedish postal organization in 1716. Postitee Amsterdami. Eraettevõtjad Rootsi postisüsteemis 1716. aastal Details   PDF
Magnus Olsson
 
No 2/3 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Post-kommunistliku Eesti vabariigi rändepoliitika rahvuskujunduse komponendina [Abstract: The migration policy of the post-communist Republic of Estonia as a component of nation-building] Abstract   PDF
Reigo Lokk
 
No 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas Professors of medicine and medical works at Gymnasium Dorpatense and Academia Gustaviana [Kokkuvõte: Meditsiiniprofessorid ja meditsiinialased teadustööd Tartu gümnaasiumis ja Academia Gustaviana’s] Details   PDF
Kaarina Rein
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Rahvuslus ja muinasusund: religioon eestlase loojana [Abstract: Nationality and prehistoric religion: the making of Estonian identity] Details   PDF
Tõnno Jonuks
 
No 4 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Raudsed eesriided langevad? Nõukogude Liidu teadus, tehnoloogia ja ühiskond lääne historiograafias [Abstract: The end of iron curtains? Soviet science, technology, and society in Western historiography] Abstract   PDF
Aro Velmet
 
No 1 (2016): Esimene maailmasõda ja selle järelkajad Eestis. The First World War and its echoes in Estonia Reichswehri identiteedikriis: selle mõjud ja kajastamine Eestis aastatel 1919–1934 [Abstract: The identity crisis in the Reichswehr: its influence on and reflection in the Estonian Army in 1919–1934] Abstract   PDF
Igor Kopõtin
 
No 3/4 (2012): Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis [Abstract: On the history of religion and atheism in Estonia] Details   PDF
Meelis Friedenthal, Atko Remmel
 
No 1 (2011) Religiooniseaduste kontrollimise kaastöökomisjonid Nõukogude Eestis. The commissions of assistance for observance of the legislation on religion in Estonian SSR Details   PDF
Atko Remmel
 
No 3 (2008) Religioonivastase võitluse korraldusest Nõukogude Eestis. On anti-religious struggle in Soviet Estonia Details   PDF
Atko Remmel
 
No 3-4 (2007): Eesti talurahva ja põllumajanduse ajaloost. The history of peasantry and agriculture in Estonia Religious conversion and the problem of commitment in Livland province, 1850s–1860s. Usuvahetus ja õigeusu kiriku liikmete pühendumuse probleem Liivimaal 1850.–1860. aastail Details   PDF
Daniel C. Ryan
 
No 2 (2013): Majanduslik uuenemine Balti provintsides II. Economic modernization in the Baltic provinces II Riigitaalrite kasutusest Rootsi Läänemereprovintsides 17. sajandil Abstract   PDF
Enn Küng
 
No 1 (2017): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Rootsi 17. sajandi vaskmüntide leid Põhja-Tartumaalt Vaidaverest [Abstract: A hoard of Swedish copper coin from Vaidavere] Abstract   PDF
Andres Tvauri
 
No 3/4 (2011): Majanduslik uuenemine Balti provintsides I. Economic modernization in the Baltic provinces I Rootsiaegne Tallinna ajaleht kaupmeeste alternatiivse infoallikana. The newspaper of Tallinn in the Swedish period as the alternative source of information for merchants Details   PDF
Kaarel Vanamölder
 
No 2 (2010) Saare-Lääne ja koadjuutorivaenus: keskaegse Liivimaa viimased kodusõjad. The Feud of Ösel-Wiek and the Coadjutor’s Feud: the last civil wars in Medieval Livonia Details   PDF
Madis Maasing
 
No 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas Senses and perception in seventeenth century Academia Gustaviana and Gustavo-Carolina [Kokkuvõte: Tajukäsitlused 17. sajandi Academia Gustaviana’s ja Gustavo-Carolina’s] Details   PDF
Meelis Friedenthal
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia Seppo Zetterberg, Viron historia Details   PDF
Enn Tarvel
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis Seventeenth-century virtual communities. Postal service and correspondence networks in the Swedish empire. 17. sajandi virtuaalsed kogukonnad. Postiteenus ja korrespondentsvõrgustikud Rootsi suurriigis Details   PDF
Örjan Simonson
 
No 4 (2013) Skorbuuditeema Baltimaade arstide dissertatsioonides varasel uusajal [Scurvy as a topic of doctoral dissertations of Baltic physicians in the early modern period] Abstract   PDF
Arvo Tering
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Solidaarsuse ekspress Details   PDF
Kristjan Luts
 
No 2/3 (2017): Kohus ja kohtupidamine Eesti õigusajaloos / Courts and court proceedings in Estonian legal history Soolise võrdõiguslikkuse küsimus Eesti Vabariigi põhiseadustes ja riigikohtu praktikas 1920–1940 [Abstract: Gender equality in constitutions and Supreme Court cases in the Republic of Estonia in 1920–1940] Abstract   PDF
Marelle Leppik
 
No 1 (2007) SSSR i Litva v godõ vtoroi mirovoi voinõ: sbornik dokumentov. Tom 1. SSSR i Litovskaja Respublika (mart 1939−avgust 1940 gg.) Details   PDF
Heino Arumäe
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Stalinismi konverents Moskvas Details   PDF
Aigi Rahi-Tamm
 
176 - 200 of 250 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>