Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1/2 (2009): Eesti ajaloost nõukogude võimu perioodil. Studies in the history of Estonia during the Soviet rule Stiiliajaloolise ja marksistliku käsitluse konflikt Eesti kunstiajaloos Voldemar Vaga näitel. Conflict between style-historical and Marxist approaches in Estonian art history: the case of Voldemar Vaga Details   PDF
Mari Nõmmela
 
No 1 (2013) Suletud uksed: Eesti Vabariigi sisserändepoliitika 1920. aastatel [Abstract: Closing doors: the immigration policy of the Republic of Estonia in the 1920s] Abstract   PDF
Helen Rohtmets
 
No 1/2 (2012): Baltic regionalism Swedish or Livonian patria? On the identities of Livonian nobility in the seventeenth century Details   PDF
Pärtel Piirimäe
 
No 3/4 (2016): Baltic independence in the twentieth century / Balti riikide iseseisvus 20. sajandil Swedish political attitudes towards Baltic independence in the short twentieth century [Kokkuvõte: Rootsi poliitilised hoiakud Balti riikide iseseisvuse suhtes lühikesel 20. sajandil] Abstract   PDF
Mart Kuldkepp
 
No 1 (2017): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Tagasi esivanemate maale: eestlaste evakueerimine Loode-Venemaalt 1942–44 [Abstract: Back to the ancestral homeland: the evacuation of Estonians from Northwestern Russia in 1942–44] Abstract   PDF
Aigi Rahi-Tamm, Argo Kuusik
 
No 2/3 (2014): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Tagasi sotsialismi juurde – Eesti majanduse parim võimalus? Details   PDF
Olaf Mertelsmann
 
No 1 (2017): Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal Tallinna ja Harju-Viru rüütelkonna alistumine Rootsile 1561: vormid ja põhjused [Abstract: The capitulation of the town of Tallinn and the Harju-Viru knighthood to Sweden in 1561: forms and causes] Abstract   PDF
Kari Tarkiainen
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Tartu ajaloolistel linnaplaanidel 1600–2010 = Historical maps of the city of Tartu = Tartu auf den historischen Stadtplänen = Исторические планы города Тарту, koost. Tõnu Raid, toim. Lauri Suurmaa (Tallinn: Grenader, 2015) Details   PDF
Kaur Alttoa
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 Tartu ülikool kui eestlaste mälupaik [The University of Tartu as a memory site for Estonians] Abstract   PDF
Lea Leppik
 
No 2/3 (2017): Kohus ja kohtupidamine Eesti õigusajaloos / Courts and court proceedings in Estonian legal history Tartu õuekohus kui õigussiire: Svea ja Liivimaa apellatsioonikohtute võrdlus [Abstract: The High Court of Dorpat as a legal transplant: a comparison of the Svea and Livonian High Courts] Abstract   PDF
Heikki Pihlajamäki, Marju Luts-Sootak
 
No 2 (2013): Majanduslik uuenemine Balti provintsides II. Economic modernization in the Baltic provinces II Tartu sõjakooli projektist Details   PDF
Kaur Alttoa
 
No 4 (2008) Teadusasutused Eesti Vabariigis 1918–1940. Academic institutions in the Republic of Estonia 1918-1940 Details   PDF
Lea Leppik
 
No 2 (2013): Majanduslik uuenemine Balti provintsides II. Economic modernization in the Baltic provinces II Teraviljahinnad Eesti kohalikel turgudel ja neid mõjutanud tegurid 1840–1900 Abstract   PDF
Kersti Lust
 
No 4 (2008) Th e Significant Detail. Europeanization at the Base of the Society: the Case of the Baltic Rim 1100–1400 AD. Transactions of the CCC workshops at Skäft ekärr in Sweden 7–10 October 1999, and at Tukums in Latvia 15–18 April 2000 Details   PDF
Erki Russow
 
No 1/2 (2012): Baltic regionalism The 1934 Treaty of the Baltic Entente: perspectives for understanding Details   PDF
Eero Medijainen
 
No 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas The dissertations of doctors of medicine active in Estland, Livland and Courland, defended at European universities in the eighteenth century [Eesti-, Liivi- ja Kuramaal tegutsenud meedikute dissertatsioonid, kaitstud Euroopa ülikoolides 18. sajandil] Details   PDF
Arvo Tering
 
No 1 (2014): Text and its materialities in early modern Estonia The first year of the Academia Gustaviana print shop as seen through the history of paper Abstract   PDF
Anu Lepp
 
No 1 (2014): Text and its materialities in early modern Estonia The historian and the printing press in early modern Estland and Livland Abstract   PDF
Janet Laidla
 
No 1 (2011) The medieval and modern period building complex at 2 Lutsu Street in Tartu. Results of the archaeological, architectural historical, dendrochronological and osteoarchaeological research. Tartu Lutsu tn 2 kesk- ja uusaegne ehitistekompleks. Details   PDF
Aivar Kriiska, Raido Roog, Kaur Alttoa, Andreas Allik, Alar Läänelaid, Rivo Bernotas, Martin Malve
 
No 1-2 (2008): Uurimusi Vana-Liivimaa ajaloost. Studies in the history of medieval Livonia The medieval peasantry: on the social and religious position of the rural natives in southern Livonia (13th–15th centuries). Keskaja talupoeg: Lõuna-Liivimaa maarahva sotsiaalsest ja religioossest seisundist (13.-15. sajandil) Details   PDF
Andris Sne
 
No 3/4 (2009): Communication in the early modern Baltic Sea region. Kommunikatsioon varauusaegses Läänemereruumis The plans for making the Pärnu-Viljandi-Tartu waterway navigable in 1630–1680. Pärnu-Viljandi-Tartu veetee laevatatavaks muutmise kavad 1630.–1680. aastatel Details   PDF
Enn Küng
 
No 1/2 (2012): Baltic regionalism The provincial reforms of Catherine the Great and the Baltic common identity Details   PDF
Lea Leppik
 
No 2 (2016): Aadu Must - 65 The Pskovo-Pechersky monastery during the Livonian War (1558–1582): holdings in Estonia, ed. by Anti Selart. Tartuer historische Studien, 5. Hrsg. Dr. Olaf Mertelsmann (Hamburg: Dr. Kovač, 2016) Details   PDF
Ülle Tarkiainen
 
No 1 (2011) The reception of medieval Europe in the Baltic Sea region. Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby Details   PDF
Juhan Kreem
 
No 3 (2015): Baltic-Nordic regionalism / Balti-Põhjamaade regionalism The Socialist Soviet Republic of Scandinavia [Kokkuvõte: Skandinaavia Nõukogude Sotsialistlik Vabariik] Abstract   PDF
Ainur Elmgren
 
201 - 225 of 250 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>