• Kutse kaastööde saatmiseks

    2018-07-02

    Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

    Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 6, nr 2), mille teema on ainedidaktika ja õpetamise arendamine ülikoolis. Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm, Tallinna Ülikooli ülddidaktika dotsent Katrin Poom-Valickis ja Helsingi Ülikooli matemaatika didaktika professor Markku Hannula. Erinumber ilmub 2019. aasta novembris.

     

    Rohkem Kutse kaastööde saatmiseks-st