Announcements

TEATED

Kutse kaastöö saatmiseks

 

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse „Nüüdisaegsed probleemid alushariduses ja algõpetuses“ (kd 6, nr 1). Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikooli algõpetuse dotsendid Krista Uibu ja Anu Palu, Tallinna Ülikooli alushariduse professor Aino Ugaste ning alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent Inge Timoštšuk. Erinumber ilmub 2018. aasta mais.

 
Posted: 2017-02-27 More...
 

Kutse kaastöö saatmiseks

 

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse (kd 5, nr 2). Selle numbri toimetajateks on kasvatusteaduste dotsent Merle Taimalu (Tartu Ülikool), ajakirja toimetuskolleegiumi liige, kasvatusteaduste doktor Kristi Vinter (Tallinna Ülikool) ja psühholoogiadoktor Astra Schults (Tartu Ülikool). Vabanumber ilmub 2017. aasta novembris. 

 
Posted: 2016-09-26 More...
 
1 - 2 of 2 Items