Raamat identiteedimärkidest

  • Piret Viires

Teesid

Martin Ehala monograafia "Identiteedimärgid. Ühtekuuluvuse anatoomia" ilmus kõigepealt inglise keeles Routledge’i kirjastuses (2017, 2018) ja seejärel, 2018. aastal ka eestikeelse tõlkena. Raamatu tähtsus seisneb identiteediproblemaatika toomises teadusliku arutluse keskmesse, omaette tervikliku ja süsteemse identiteediteooria loomises ning ka kollektiivse identiteedi emotsionaalse külje rõhutamises. Ehala raamat aitab mõelda identiteedi teemade üle täpsemas raamistikus ja märgata kollektiivse identiteedi avaldumise vorme ja ühtekuuluvuse emotsionaalseid tahke väga erinevates valdkondades – laiemalt nii poliitikas kui ka argielus või kitsamalt ühiskondlikes institutsioonides (sh haridusasutused).

Avaldatud
2019-05-01
Rubriik
Raamatututvustus / Book review