[1]
Okas, A., van der Schaaf, M. and Krull, E. 2016. Õpetaja tegevus tunnis: õpilaste hinnangud ja nende kooskõla õpetajate arusaamadega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 4, 1 (Apr. 2016), 195-225. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.07.