[1]
Saks, K., Leijen, Äli and Täht, K. 2016. Inglise keele kui võõrkeele õppijate õpistrateegiad ja nende mõju õpitulemustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 4, 1 (Apr. 2016), 279-308. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.10.