[1]
Mikser, R., Veisson, M., Tuul, M., Õun, T. and Kööp, K. 2020. Lasteaiaõpetajate hinnangud ja selgitused oma töö raskuse muutumisele: professionaliseerumine kui sümboolne kapital. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 8, 1 (May 2020), 128-155. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.06.