[1]
Uiboleht, K. and Karm, M. 2020. Seosed õppejõu õpetamisviisi ja üliõpilase õppimist toetavate ning takistavate tegurite vahel õppeaines. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 8, 2 (Nov. 2020), 57-84. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.03.