[1]
Taimalu, M., Uibu, K. and Leola, H. 2020. Eesti keele ja matemaatika õppevara valiku põhimõtted ja eesmärgid lasteaia- ja klassiõpetajate hinnangul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 8, 2 (Nov. 2020), 164-191. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.07.