[1]
Jürisaar, K. and Siibak, A. 2020. Õpetajate küberkiusamine ja võimalikud sekkumised koolis: õpilastepoolset küberkiusamist kogenud õpetajate vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 8, 2 (Nov. 2020), 192-218. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.08.