[1]
Johanson, M., Pedaste, M., Pastak, M., Täht, K., Sõrmus, M. and Jukk, H. 2021. Matemaatikapädevuse hindamine Eesti e-tasemetöödega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 9, 2 (Nov. 2021), 100-126. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.05.