[1]
Pedaste, M., Kalmus, V. and Vainonen, K. 2021. Digipädevuse dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education. 9, 2 (Nov. 2021), 212-243. DOI:https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.09.