(1)
Koni, I.; Krull, E. Õppetöö Planeerimise Oskuste Modelleerimine Ja küsimustiku väljatöötamine Planeerimistegevuse Uurimiseks. EHA 2013, 1, 46-71.