(1)
Johanson, M.; Pedaste, M.; Pastak, M.; Täht, K.; Sõrmus, M.; Jukk, H. Matemaatikapädevuse Hindamine Eesti E-tasemetöödega. EHA 2021, 9, 100-126.