(1)
Pedaste, M.; Kalmus, V.; Vainonen, K. Digipädevuse Dimensioonid Ja Nende Hindamine Põhikoolis. EHA 2021, 9, 212-243.