Leijen, Äli, Kullasepp, K., & Ots, A. (2013). Õpetaja professionaalse rolli internaliseerimise hindamine õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilaste hulgas. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 1, 72-96. https://doi.org/10.12697/eha.2013.1.05