O’Neill, B. (2015). Ökoloogilised vaatenurgad ja laste internetikasutus: sissevaade mikro- ja makrotasandi analüüsi. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(2), 10-31. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.02