Okas, A., van der Schaaf, M., & Krull, E. (2016). Õpetaja tegevus tunnis: õpilaste hinnangud ja nende kooskõla õpetajate arusaamadega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), 195-225. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.07