Saks, K., Leijen, Äli, & Täht, K. (2016). Inglise keele kui võõrkeele õppijate õpistrateegiad ja nende mõju õpitulemustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), 279-308. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.10