Treial, K. (2016). KiVa kiusamisvastase programmi prooviuuring Eestis: kaheaastase klaster-randomiseeritud kontrollkatse tulemused. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(2), 191-222. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.08