Lepp, L., Remmik, M., Leijen, Äli, & Karm, M. (2014). Läbi raskuste tähtede poole: doktoritööde juhendajate kraadiõpingute kogemused ja nende seosed juhendamispraktikaga. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 79-115. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.04