Kivestu, T., Leijen, Äli, & Steinbach, K. (2014). Muusikaüliõpilaste refleksiooni toetamine pilliõppes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 148-175. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.06