Soll, M., Salvet, S., & Masso, A. (2014). Õppekeele roll Eesti venekeelsete õpilaste etnokultuurilise identiteedi kujunemisel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 200-236. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.08