Uiboleht, K., & Karm, M. (2020). Seosed õppejõu õpetamisviisi ja üliõpilase õppimist toetavate ning takistavate tegurite vahel õppeaines. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), 57-84. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.03