Taimalu, M., Uibu, K., & Leola, H. (2020). Eesti keele ja matemaatika õppevara valiku põhimõtted ja eesmärgid lasteaia- ja klassiõpetajate hinnangul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), 164-191. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.07