Jürisaar, K., & Siibak, A. (2020). Õpetajate küberkiusamine ja võimalikud sekkumised koolis: õpilastepoolset küberkiusamist kogenud õpetajate vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), 192-218. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.08