Johanson, M., Pedaste, M., Pastak, M., Täht, K., Sõrmus, M., & Jukk, H. (2021). Matemaatikapädevuse hindamine Eesti e-tasemetöödega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), 100-126. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.05