Pedaste, M., Kalmus, V., & Vainonen, K. (2021). Digipädevuse dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), 212-243. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.09