OKAS, A.; VAN DER SCHAAF, M.; KRULL, E. Õpetaja tegevus tunnis: õpilaste hinnangud ja nende kooskõla õpetajate arusaamadega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 4, n. 1, p. 195-225, 23 Apr. 2016.