SAKS, K.; LEIJEN, ÄLI; TÄHT, K. Inglise keele kui võõrkeele õppijate õpistrateegiad ja nende mõju õpitulemustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 4, n. 1, p. 279-308, 23 Apr. 2016.