UIBOLEHT, K.; KARM, M. Seosed õppejõu õpetamisviisi ja üliõpilase õppimist toetavate ning takistavate tegurite vahel õppeaines. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 8, n. 2, p. 57-84, 1 Nov. 2020.