TAIMALU, M.; UIBU, K.; LEOLA, H. Eesti keele ja matemaatika õppevara valiku põhimõtted ja eesmärgid lasteaia- ja klassiõpetajate hinnangul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 8, n. 2, p. 164-191, 1 Nov. 2020.