JÜRISAAR, K.; SIIBAK, A. Õpetajate küberkiusamine ja võimalikud sekkumised koolis: õpilastepoolset küberkiusamist kogenud õpetajate vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 8, n. 2, p. 192-218, 1 Nov. 2020.